Què fem

  • Disseny / Fabricació
  • Obra Civil
    • Instal·lació Obra Civil
  • Connexions
    • Enllumenat
    • Dades

Cada vegada és menys freqüent veure una població “nua” de mobiliari urbà.

Ens resultaria impensable una urbs sense senyalització direccional, sense marquesines per esperar l’autobús, sense papereres o sense recull piles, sense tanques de canalització de vianants als passos de zebra, sense parcs infantils o gimnassos a l’aire lliure per a gent gran.

El Grup JTorras ha creat cadascuna d’aquestes línies amb acurat disseny i qualitat, fabricant el mobiliari al menor cost possible, pensant que els nostres clients puguin aconseguir el rendiment de la inversió a la major brevetat per poder seguir creixent.

El nostre mobiliari per la seva solidesa antivandàlica, la seva elevada qualitat i el seu exquisit disseny és el que, un cop instal·lat, culminarà tots els esforços realitzats en obres, accions i inversions per l’Ajuntament per embellir la seva ciutat.

Per aquest motiu hem posat tanta obstinació en el disseny, hem d’acabar de vestir la ciutat.

Volem ser els teus aliats i implicar-nos en el teu projecte.